Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Poutní místo