Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

ve školním roce 2018/2019

 

 

1. a 2. třída úterý 16:00 klášter sester Služebnic

Příprava na 1. sv. přijímání pátek 17:00 učebna na faře

v zimním období 16:00 (od října)

Děti po 1. sv. přijímání pátek po mši sv.

cca 18:45

v zimním období cca 17:45 (od října)

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018

 

za respektování mezinárodního humanitárního práva v provincii Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního

obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.

 

Papež František nese v srdci Sýrii, kde stále pokračuje válka a přicházejí zneklidňující zprávy o riziku možné humanitární katastrofy.

Znovu obrací naši pozornost k nezbytnosti modlitby za národ, který žije v situaci velkého utrpení. Na ekumenickém setkání

v Bari papež František připomněl, že Blízký východ je křižovatka civilizací a kolébky velkých monoteistických náboženství.

Tam nás obdařil svým navštívením Pán, „slunce vycházející z výsosti“ (Lk 1,78). Odtamtud se rozšířilo do celého světa světlo víry.

Tam vytryskly čerstvé prameny duchovnosti a mnišství. Tam se zachovaly jedinečné starobylé rity a nedocenitelné bohatství

sakrálního umění a teologie, tam přebývá odkaz velkých otců ve víře. Tato tradice je pokladem, který máme všemi silami opatrovat,

protože na Blízkém východě jsou zakořeněny samotné naše duše. Avšak nad tímto skvoucím krajem se shlukla zvláště v posledních

letech hustá mračna: války, násilí, zmar, okupace a fundamentalismy, vnucená migrace a opuštěnost. To vše za mlčení mnohých

a se spoluvinou četných. Blízký východ by bez křesťanů nebyl Blízkým východem. Modleme se, aby božské světlo ozářilo temnoty

světa. Společně si přejeme rozžehnout plamen naděje. Lampy, které rozsvítíme, ať jsou znamením světla, které bez ustání

v noci svítí. Křesťané jsou totiž světlem světa (Mt 5,14) nejen tehdy, září-li celé okolí, ale i tehdy, když se v temných chvílích

nepoddávají temnotě, jež všechno obestírá, nýbrž živí knot naděje olejem modlitby a lásky. Když se pozvedají ruce k nebi

v modlitbě a podává se ruka bratrovi, aniž by se hledal vlastní prospěch, plane a září oheň Ducha, Ducha jednoty, Ducha pokoje.

Modleme se v jednotě a s cílem vyprosit na Pánu nebes onen mír, který mocní na této zemi dosud nedovedli najít. Za trpící bratry

a za přátele každého lidu opakujeme: Pokoj v tobě! Bože „veškeré útěchy“ (2Kor 1,3), který uzdravuješ zlomená srdce a obvazuješ

rány (Žl 147,3), vyslyš naši modlitbu.

 

 

 

Srdečně zveme do velehradského Stojanova gymnázia v sobotu 22. září 2018 na první konferenci pro podnikající křesťany, kterou pořádá náš spolek KOMPAS.

Setkáte se s řadou zkušených podnikatelů, kterým se podařilo vybudovat nejen úspěšné firmy, ale především fungující a velké rodiny. Mezi řečníky jsou také duchovní a specialisté na problematiku spojenou nejen s podnikáním. Můžete se od nich inspirovat a na konferenci také osobně sdílet. Např.:

nuzik 2018 05 29 08 23 44