Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb

25. neděle v mezidobí

 

 

Ne

23

9

 

25. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 60-tej rocznicy ślubu Łucji i Stanisława Mietek

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + rodinu Fardovou a Hruškovou

Po

24

9

 

 

 

Č

18:00

Za + rodinu a duše v očistci

Út

25

9

 

 

 

Č

18:00

Za + Bertu Bobkovou

St

26

9

 

 

 

Č

18:00

Za ++ z rodiny Greškové a Šlachtové

Čt

27

9

 

Památka sv. Vincence z Paula

 

Č

18:00

Za krstné rodiče Janky a Milana Trstenských

a Dušana Meliška

28

9

 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

 

Č

18:00

Za vlast

So

29

9

 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

Č

08:00

Za + Boženu Palugovou

Ne

30

9

 

26. neděle v mezidobí

 

P

7:30

Za + Josefa a Augustu Teisterovy a celou + rodinu

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za švagry Jana Záhradníka a Jana Ožvaldu a biřmovního Tomáše Motyĺa

 

 

 

Pořad bohoslužeb

24. neděle v mezidobí

 

 

Ne

16

9

 

24. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + Annę Sigulłski, męża i syna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Josefa a Jiřinu Sosnovou a rodiče z obou stran

Po

17

9

 

Č

18:00

 

Na úmysl Matky Ludmily u příležitosti řeholních jmenin

 

Út

18

9

 

 

 

Č

18:00

Za + rodiče, sourozence a příbuzné

St

19

9

 

 

 

Č

18:00

Za + Františku a Jana Branné, + bratra Oskara a Edvína Branné, za živou rodinu s poděkováním Pánu Bohu a za duše v očistci

Čt

20

9

 

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků

 

Č

18:00

Za + rodinu Teplých, Pařízkovou a ++ manžele Nejeralovy

21

9

 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 

Č

18:00

Za + Elišku Stachurovou, dva manžely a rodiče

So

22

9

 

 

 

Č

08:00

Za + Jozefa Greško

Ne

23

 

 

9

 

 

 

25. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 60-tej rocznicy ślubu Łucji i Stanisława Mietek

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + rodinu Fardovou a Hruškovou

 

 

 

OHLÁŠKY

24. neděle v mezidobí

 

  • Děkuji všem, kdo včera přišli na adorační den a též děkuji za finanční příspěvky do dnešní sbírky, která je sbírkou z třetí neděle, určenou na opravy kostela, všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.

 

  • Minulý týden byl zahájen další rok výuky náboženství pro děti. Rozvrh hodin je vyvěšen v nástěnce při vstupu do kostela a na webových stránkách farnosti.

 

 

Pořad bohoslužeb

23. neděle v mezidobí

 

POUTNÍ SLAVNOST

 

Ne

9

 

9

 

23. neděle

v mezidobí

P

7:30

Za + Eleonorę Kaczor w kolejną rocznicę śmierci

 

 

 

 

 

 

Svátek Narození

Panny Marie

Č

9:00

Za + Otu a P. Bruna Stoklasovy a + rodiče

 

 

 

 

 

POUŤ

Č

10:30

Za + P. Fryderyka Žylu, jeho sestru a rodiče

 

 

 

 

 

15:00

Mariánské nešpory

Po

10

9

 

 

 

 

 

 

Č

18:00

Za ++ Jana a Marii Wenclovy, + Anežku a Voncence Wenclovy, za + Marii Kociánovou, za živou rodinu s poděkováním Pánu Bohu a za duše v očistci

Út

11

9

 

 

 

Č

18:00

Za + rodiče Františka a Žofii Bednářovy

St

12

9

 

 

 

 

Č

18:00

Za rodiče k dožitým 80. narozeninám Bronislava a 74. Ludmily Ožogovy a za + Alžbětu a Rudolfa

Čt

13

 

 

9

 

 

Pam. sv. Jana Zlatoustého, biskupa a učitele církve

Č

18:00

Za + Viktora Cedzu

14

 

9

 

Svátek Povýšení svatého Kříže

 

Č

18:00

 

V intenci proseb k 14 pražským mučedníkům

 

So

 

15

 

 

9

 

 

Památka Panny Marie Bolestné

 

Č

8:00

 

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

16

 

9

 

24. neděle

v mezidobí

P

7:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Josefa a Jiřinu Sosnovou a rodiče z obou stran

 

 

OHLÁŠKY

23. neděle v mezidobí

 

 

  • Dnes odpoledne v 15 hodin jste srdečně zváni na Mariánské nešpory a pobožnost se slavným Te Deum na zakončení pouti.

 

  • Srdečné Pan Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutní slavnosti.

 

  • Tento týden bude zahájen další rok výuky náboženství pro děti. Rozvrh hodin bude vyvěšen v nástěnce při vstupu do kostela a na webových stránkách farnosti.

 

  • Příští sobota je třetí v měsíci. Všichni jste srdečně zváni na adorační den. Adorace bude zakončena v 15 hodin korunkou k Božímu Milosrdenství.

 

 

Pořad bohoslužeb

22. neděle v mezidobí

 

 

Ne

 

2

9

22. neděle

v mezidobí

P

7:30

Za + Magdalenę Gabor, matkę, + ojca Jerzego Lasak

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Na poděkování za obdržená Boží dobrodiní v padesátiletém manželství s prosbou o další požehnání pro celou rodinu.

 

 

Po

 

 

3

9

Památka sv. Řehoře Vel., papeže a učitele církve

 

Č

18:00

 

Za + Josefa Petreka a dceru Marcelu

Út

4

9

 

 

 

Č

18:00

Za + Andělu Kotovou, manžela a dceru

St

5

9

 

 

 

 

Č

18:00

O Boži požehnání a potřebné milostí pro Mateusza Mryka a jeho strejdu Jendu u přiležitosti narozenín

Čt

6

9

 

 

 

 

Č

18:00

Za ++ rodiče Marii, Sylwestra a bratra Jana ŽymeŁka, Marcelu a Augustina Mryka, Wiktora a Bronislawu ŽymeŁka

7

9

 

 

 

Č

18:00

Za + rodiče Františka a Marii a ++ sourozence Zofii a Jana Irene

 

So

 

8

9

Svátek Narození Panny Marie

08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

Za farniky

 

 

 

 

 

19:00

Tradiční troubení Mariánských písní

 

Ne

 

9

9

23. neděle

v mezidobí

P

7:30

Za + Eleonorę Kaczor w kolejną rocznicę śmierci

 

 

 

 

 

Svátek Narození

Panny Marie

Č

9:00

Za + Otu a P. Bruna Stoklasovy a + rodiče

 

 

 

 

 

POUŤ

Č

10:30

Za + P. Fryderyka Žylu, jeho sestru a rodiče

 

 

 

 

 

15:00

Mariánské nešpory

 

 

OHLÁŠKY

22. neděle v mezidobí  • Přijměte srdečné pozvání na poutní slavnost Narození Panny Marie, která se koná příští neděli, zde ve farním kostele. Program poutní slavnosti je vyvěšen v nástěnce. Z tohoto důvodu nebudou mše svaté ve Vrbici a Pudlově.

 

  • Informace pro rodiče dětí, které navštěvují náboženství nebo by chtěli děti do náboženství přihlásit. V pátek 7. září 2018 po mši sv. proběhne v učebně na faře informační schůzka organizace vyučování náboženství ve školním roce 2018/19. Přihlášky dětí na náboženství si můžete vzít ze stolečků vzadu v kostele. Vyplněné přihlášky odevzdejte v zákristii nebo přineste s sebou na informační schůzku.

 

  • V měsíci září jsou k dispozici ještě 4 volné mešní intence