Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb

24. neděle v mezidobí

 

Ne
15
 
9
 
24. neděle v mezidobí
P
7:30
Za + ojca Jerzego Lasak i
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Josefa Sosnu a maželku
Po
16
9
Památka sv. Ludmily, mučednice
 
Č
18:00
 
Na úmysl Matky Ludmily u příležitosti řeholních jmenin
Út
17
9
 
 
 
Č
18:00
Za ++ rodiče, sourozence a příbuzné
St
18
9
 
 
 
Č
18:00
Za ++ Františku a Jana Branné, Oskara Branného, Ervina Branného, živou rodinu, duše v očistci a poděkování za obdržené milosti.
Čt
19
9
 
 
 
Č
18:00
Za + sestřenku Hildu Chrobokovou k 1. výročí úmrtí, za + syna a manžela
20
 
 
 
9
 
 
 
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků
Č
18:00
O dar zdraví pro syna
So
21
 
 
9
 
 
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 
Č
8:00
 
V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohu-mínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí
Ne
22
 
9
 
25. neděle v mezidobí
P
7:30
O Boże błogosławięństwo dla Michała Podrzecznego z okazji 80-tych urodzin
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Elišku Stachurovou, dva manžely, rodiče a sourozence

 

 

OHLÁŠKY

 

 • V neděli 15. 9. proběhne blahořečení P. Henkese v Limburgu. Tv Noe se podařilo dojednat přímý přenos beatifikační bohoslužby. Můžete beatifikaci na Tv Noe od 14:00 sledovat. Od 13:00 hod nabízí TV Noe dokument o životě a působení P. Richarda Henkese.

 • V sobotu se můžete zúčastnit adorace Nejsvětější Svátosti

                                               

Pořad bohoslužeb

23. neděle v mezidobí

 

 Ne
 
8
 
 
9
 
 
Svátek Narození Panny Marie
 
P
7:30
Za +P. Fryderyka Žylu, jeho rodiče a sestru
 
 
 
 
 
 
Č
9:00
Za + Ottu a P. Bruna Stoklasovy a rodiče
 
 
 
 
 
 
POUŤ
Č
10:30
Za farníky
 
Po
 
9
 
9
 
 
 
 
Č
18:00
Za ++ Jana a Marii Wenclovy, Anežku a Vincence Chlebkovy, živou rodinu o Boží pomoc a požehnání a za duše v očistci.
 
Út
 
10
 
9
 
 
 
P
18:00
Jako podziękowanie za 45 lat małżeństwa małżonków Benedykta i Terezy Szołtysek
 
St
 
11
 
9
 
 
 
Č
18:00
Za ++ rodiče Františka a Žofii Bednářových
 
Čt
 
12
 
9
 
 
 
Č
18:00
Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o další, za duše v očistci a za obrácení blízkých
 
 
 
 
13
 
 
9
 
Památka sv. Jana Zlatoustého, biskupa a učitele církve
 
Č
18:00
 
 
Za + Eduarda Szwajnocha, Eduarda Woznicu, rodinu Szwajnochovou, Musiolovou a duše v očistci
 
So
 
14
 
9
 
 
Svátek Povýšení svatého Kříže
Č
8:00
V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníku
 
Ne
 
15
 
9
 
 
24. neděle v mezidobí
P
7:30
Za + ojca Jerzego Lasak i matkę Magdalenę Gabor
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Josefa Sosnu a maželku

 

 

OHLÁŠKY

23. neděle v mezidobí

 

 • Srdečně děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou dnešní slavnosti - ať už svou modlitbou nebo materiálně.
 • Děkujeme sborům, které zpestřily naši naše bohoslužby.
  • výuka náboženství bude tento školní rok probíhat:
  • nejmladší skupina v úterý v "Nazaretě" u sestřiček v 16:00 hod.
  • připravující se na svaté přijímání v pátek na faře v 16:00 hod.
  • starší děti v pátek po mši svaté na faře.

 

Pořad bohoslužeb

22. neděle v mezidobí

Ne
1
 
9
 
22. neděle v mezidobí
P
7:30
Za + Eleonorę Kaczor w kolejną rocznicę śmierci
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Jana Minaroviče a jeho ženu Helenu
Po
2
9
 
 
 
Č
18:00
O dar zdraví pro syna
Út
3
 
 
9
 
 
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Č
18:00
Za ++ rodiče Štefana a Justinu Kroščenových a dcery Aničku a Alenku
St
4
9
 
 
 
P
18:00
Jako podziękowanie za 70 lat życia Benedykta Szołtysek
Čt
5
9
 
 
 
Č
18:00
Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o požehnání do dalších let
6
9
 
 
 
Č
18:00
Za + Josefa Petreka, dceru a + rodiče
So
7
9
 
 
 
Č
8:00
Za živou rodinu Krobotovou a Glatzovou
 
 
 
 
 
17:30
Mariánské nešpory
 
 
 
 
 
 
Č
18:00
Za + rodziców Franciszka i Marię i syna Jana Kubieniec
 
 
 
 
 
19:00
Tradiční troubení z věže
Ne
8
 
9
 
Svátek
P
7:30
Za + Fryderyka Žylu, jeho rodiče a sestru
 
 
 
 
 
Narození Panny Marie
Č
9:00
Za + Ottu a P. Bruna Stoklasovy a rodiče
 
 
 
 
 
POUŤ
Č
10:30
Za farníky
 
 
 
 
 
15:00
Mariánské nešpory

 

 

OHLÁŠKY

22. neděle v mezidobí

 

 • Přijměte srdečné pozvání na poutní slavnost Narození Panny Marie, která se koná příští neděli, zde ve farním kostele. Poutním kazatelem letos bude pan farář z Karviné P. Przemysław A. Traczyk. Při mši svaté v 7:30 bude liturgii hudebně doprovázet hornický orchestr z Olzy. Program poutní slavnosti je vyvěšen v nástěnce.
 
 • Z důvodu farní poutní slavnosti nebudou v neděli 8. 9. mše svaté ve Vrbici a Pudlově.
 
 
 • Informace pro rodiče dětí, které navštěvují náboženství nebo by chtěli děti do náboženství přihlásit. V pátek 6. září 2019 po mši sv. proběhne v učebně na faře proběhne informační schůzka organizace vyučování náboženství ve školním roce 2019/20.