Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

KVĚTEN (MAJ) 2021

So

1

 

5

 

Sv. Josefa, dělníka

Č

8:00

Za živé a zemřelé s rodiny Dragounové a Lukešové

Ne

2

 

 

5

 

 

5. neděle

velikonoční

P

7:30

Za + Józefa Dworzak, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Rudolfa Winklera

Po

3

 

5

 

 

Svátek sv. Filipa a Jakuba

Č

18:00

Jako Poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví pro Zdenku Drápelovou u příležitosti 70-tých narozenin

Út

4

5

 

Č

18:00

Za + Štěpánku Grabovskou, manžela Ladislava, rodiče s obou stran a sourozence

St

5

 

 

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Annu Miklaovou, manžela Imricha a + rodiče

Čt

6

5

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 Č

18:00

 

K Božímu Milosrdenství na přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů, sv. Marty, Andělu strážných s prosbou o světlo Ducha svatého v době maturitních zkoušek a jako poděkování za milost zdraví v rodinách Szołtysek a Kuchta

7

5

 

 

 

 

18:00

 

So

8

5

 

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

 

Č

8:00

 za JUDr. Karla Franze Johanna Otta, + rodiče a sourozence

Ne

9

5

 

6. neděle

velikonoční

 

P

7:30

Za ++ Martę Babisz i męża Franciszka

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Jako poděkování za dar řeholního a kněžského povolání u příležitosti 25- tého výroči kněžského svěcení o. Kaliksta

Po

10

 

5

 

 

Č

18:00

Za + Jana a Františku Branné a duše v očistci

Út

11

5

 

 

 

 

18:00

 

St

12

5

 

 

 

Č

18:00

K Boží prozřetelností na přímluvu Panny Marie Ustavičné pomoci, sv. Agaty s prosbou o Boží ochranu, zdraví a dary Ducha sv. pro Agatku Niemiec u příležitostí čtvrtých narozenin

Čt

13

5

 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Č

18:00

 

O dar blahořečení Patera Romana Kozubek

 

 

14

 

 

5

 

Svátek sv. Matěje apoštola

 

 

Č

18:00

Za + Alžbětu Mryka, manžela Josefa a celou + rodinu

So

15

 

 

5

 

 

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb i Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

16

5

7. neděle velikonoční

P

7:30

Jako podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbou o dar zdrowia i siły, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny Medve

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za  zemřelého Jana Záhradníka , starkých Tomáše a  Annu Záhradníkovi

Po

17

 

5

 

 

 

 

Č

18:00

Za zemřelého Jana Ožvaldu , starkých Eleonóru a Jána Ožvaldovi

Út

18

5

 

Č

18:00

Na úmysl s.M. Feliksy u příležitosti řeholních jmenin

St

19

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Antona Brisudu a manželku Annu

Čt

20

5

 

 

Č

18:00

Za + manžele Jindřicha a Bedřišku Seberovi, rodinu Leszczyńskou, Seberovou a Rudkovou

21

5

 

 

Č

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Krobotovou a Glatzovou

So

22

5

 

 

 

Č

8:00

Za zemřelé Mariána a Tomáše Motýlovi.

Ne

23

5

 Slavnost Seslání Ducha Svatého

P

7:30

Za + Marię i Zoltana Medve i syna Rudolfa

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Vladimira Pekárka, rodinu Pudlíkovou a Pekárkovou

Po

24

 

5

 

 

Č

18:00

Za + Aloise a Leopoldinu Bednarz

Út

25

5

 

 

 

 

18:00

 

St

26

5

 

 

 

 

18:00

 

Čt

27

5

 

 

 

Č

18:00

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

28

5

 

 

 

Č

18:00

Za + manžela Antonína, + rodiče Kocurek a Kupka

So

29

5

 

 

Č

8:00

 

Za + Annu a Teodora Mycerový, rodiče s obou stran, sourozence a ++ s rodiny

Ne

30

5

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

P

7:30

 

Za + Annę Szuła, syna Mariana, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Stanislava a Boženu Štihlový a rodiče s obou stran

 

Po

 

31

 

5

 

Svátek Navštívení Panny Marie

18:00