Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb

Května neděle

Ne

28

3

Května neděle

 

 

P

7:30

 Za + Ericha a Alžbětę Chamrathovy i + córkę Renatę, za + rodzinę z obu stron

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Krobotovou a Glatzovou

Po

29

 

3

 

 

Č

18:00

Za + manžela Josefa Hładki

Út

30

3

 

 

 

Č

18:00

Za + manžela Josefa Hładki

 

St

31

3

 

Č

18:00

 

Za farníky

Čt

1

4

 

Zelený čtvrtek

Č

18:00

Za Kněze

2

4

 

Velký Pátek

 

Č

18:00

Velkopáteční obřady

So

3

4

 

Bílá Sobota

 

Č

19:00

Za farníky

Ne

4

4

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

P

7:30

Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Moniki Baraniok z okazji 25-tych urodzin

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Rudolfa a Emilii Janečkovy, rodinu Królovou a Kubíčkovou, Edmunda a Annemarii Grabitz a duše v očistci

 

 

Milá farní rodino. Vstupujeme do slavení svátého týdne. Příležitost ke sv. zpovědi každý den půl hodiny přede mší sv..

Zelený čtvrtek mše v 18.00

Velký pátek obřady v 18.00

Bílá sobota Velikonoční vigilie v 19.00. Deset minut před začátkem liturgie bude svěcení velikonočních pokrmů.

Kvůli omezení počtu osob pořád platí seznám, kde se můžete zapsat. Dodržujme stanovená pravidla, moc o to prosím. Ať máme radostné a klidné Velikonoční svátky.

 

Pořad bohoslužeb

Slavnost Zmrtvýchvstání Pá

Ne

4

4

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

P

7:30

Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Moniki Baraniok z okazji 25-tych urodzin

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Rudolfa a Emilii Janečkovy, rodinu Królovou a Kubíčkovou, Edmunda a Annemarii Grabitz a duše v očistci

Po

5

 

4

 

 

P

7:30

Za + Marię Król

 

 

 

 

Č

10.30

 

Za + Leona Paduch

Út

6

 

4

 

 

Č

18:00

Za + Valtra a Jiřího Polzera

St

7

4

 

Č

18:00

Za + Julii Kočisouvou a Terezu Bodyšovou

Čt

8

4

 

 

18:00

 

9

4

 

Č

18:00

Za + Marii Žákovou, manžela, syna Jiřího a vnučku Kateřinku

 

 

So

 

10

4

 

Č

8:00

Jako poděkování za dar života u příležitostí 50-tých narozenin Pavly Nakielné

Ne

11

4

 

P

7:30

 

Za ++ rodziców Walerię i Emila Brzeźniak ich córki Elżbietę i Otylię, syna Kazimierza oraz wnuka Zdenka

 

 

 

 

Č

10.30

 

 

Milování. Ať Kristus Pán, který byl, je a bude ozáří svým Zmrtvýchvstáním každý den vašeho života. Ať naplní vás radosti a pokojem.

Děkují všem, kteří věnovali svůj drahocenný čas aby připravit kostel ke slavení Velikonoc.

 

 

 

DUBEN (KWIECIEŃ) 2021

<

Čt

1

4

 

 

Zelený čtvrtek

Č

18:00

Za Kněze

2

4

 

Velký Pátek

 

Č

18:00

Velkopáteční obřady

So

3

4

 

Bílá Sobota

 

Č

19:00

Za farníky

Ne

4

4

 

Slavnost Zmrtýchvstání Páně

 

P

7:30

Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Moniki Baraniok z okazji 25-tych urodzin

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Rudolfa a Emilii Janečkovou, rodinu Královou a Kubíček, Edmunda a Annemarii Grabitz a duše v očistci

Po

5

 

4

 

 

P

7:30

Za + Marię Król

 

 

 

 

Č

10.30

 

 

Út

6

 

4

 

 

Č

18:00

Za + Valtra a Jiřího Polzera

St

7

4

 

Č

18:00

Za + Julii Kočisouvou a Terezu Bodyšovou

Čt

8

4

 

 

18:00

 

9

4

 

Č

18:00

Za + Marii Žákovou, manžela, syna Jiřího a vnučku Kateřinku

 

 

So

 

10

4

 

Č

8:00

Jako poděkování za dar života u příležitostí 50-tých narozenin Pavly Nakielné

Ne

11

4

 

P

7:30

 

Za ++ rodziców Walerię i Emila Brzeźniak ich córki Elżbietę i Otylię, syna Kazimierza oraz wnuka Zdenka

 

 

 

 

Č

10:30

 

 

Po

12

4

 

Č

18:00

O Boži požehnání a dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie pro Daniela a Lumíra

 

Út

13

 

4

 

 

 

18:00

 

 

St

14

 

4

 

 

 

 

18:00

 

Čt

15

4

 

Č

18:00

 

V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníků

 

16

 

4

 

 

Č

18:00

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

So

17

 

4

 

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb i Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

18

 

4

 

 

P

7:00

Za ++ Marię, Józefa i Czesława Merekovi

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Vladislava a Františkku Waloszkový, syna Josefa a celou + rodinu

Po

19

4

 

Č

18:00

Za + Jiřího Bernata, sestru a rodiče

Út

20

 

4

 

 

Č

18:00

Za + Aloise Malchara, manželku Boženu, rodiče a sourozence

St

21

4

 

Č

18:00

Za + Terezii Košákovou a manžela Antonína

Čt

22

 

4

 

 

18:00

 

23

4

 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

 

Č

18:00

Za + Jindřicha Stoszka, jeho manželku Marii a rodiče z obou stran

 

So

 

24

4

 

P

8:00

Jako podziękowanie Pannie Marii za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

Ne

25

4

 

 

 

P

7:30

Za + Edwina i Marię Dzierża