Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

ÚNOR ( LUTY ) 2023

 

Stř.

 

 

1

 

2

 

 

Č

17:00

 

Za + Ernu Svěnčíkovou (greg)

 

Čt.

 

 

2

 

2

Svátek Uvedení Páně do chrámu

(Hromnice)

 

Č

17:00

 

Za + Libuší Martínkovou, dva manžely, rodiče a bratra Benedikta

 

Pá.

 

 

3

 

2

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

(svatoblažejské požehnání)

 

Č

17:00

 

Za + Marcina Nieradzik na památku narozenin

 

So.

 

 

4

 

2

 

 

Č

8:00

 

Za + Ernu Svěnčíkovou (greg)

 

Ne.

 

 

5

 

2

 

5. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Albinę Klima, męża Telesfora, rodziców i rodzeństwo z obu stron

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Agáta

(svěcení chleba)

 

Č

10:30

 

Za + rodiny Kallerovou, Lampartovou, Domanovou, Šinkovou a duše v očistci

 

Po.

 

 

6

 

2

Památka sv. Pavla Mikího a druhů mučedníků

 

 

Č

17:00

 

Za + Rudolfa Weinerta k druhému výročí úmrti

 

Út.

 

 

7

 

2

 

 

Č

17:00

 

Za + Hedviku Machočkovou, manžela, dceru Helenu a celou + rodinu

St.

8

2

 

Č

17:00

 

Za + Jana Waleczka

 

 

Čt.

 

 

 

9

 

 

 

2

 

 

 Č

17:00

 

 

Za + Ernu Svěnčíkovou (greg)

 

Pá.

 

 

10

 

2

Památka sv. Scholastiky

Č

 

17:00

 

Za + Margitu a Vincenta Kapinu

 

So.

 

 

11

 

2

Panny Marie Lurdské

 

 

8:00

 

Za + Boženu a Evžena Svěnčikový a duše v očistci

 

Ne.

 

 

12

 

2

 

6. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + brata Józefa, rodziców z obu stron i zmarłych szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Za farníky

 

Po.

 

 

13

 

2

 

 

 

 Č

17:00

 

 

Za + Ludvíka Kaplana k dvacátému výročí úmrtí

 

Út.

 

 

14

 

2

 

 

Č

17:00

 

Za + Otilie a Františka Janotik

 

Stř.

 

 

15

 

2

 

Č

 

17:00

 

Za nemocnou dceru s prosbou o přímluvu Panny Marie, dar zdraví a za celou živou rodinu

 

Čt.

 

 

16

 

2

 

 

Č

17.00

 

Jako poděkování za obdržené milosti u příležitosti 60-tého výročí společného manželského života manželu Marii a Aloise Puczokových s prosbou o Boží požehnání a zdraví do dalších let.

 

Pá.

 

 

17

 

2

 

 

Č

17:00

 

Za + Justinu Kroščenovou, manžela Štěpána, dcery Aničku a Lenku a syna Štěpána

 

So.

 

 

18

 

2

 

 

Č

8:00

 

Za + Eleni Laspidisovou, rodiče, bratra Dimitrose Antigony a bratra Steylose

 

Ne.

 

 

19

 

2

 

7. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

W intencji brata Ottu z okazji urodzin z prośbą o łaskę nawrócenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Za + Jiřinu Sosnovou a manžela

 

Po.

 

 

20

 

2

 

 

 

Č

17:00

 

Poděkování Matce Boží za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání, pomoc a ochranu dcery

 

Út.

 

 

21

 

2

 

 

Č

17:00

 

Za + Antonína Paloncyho, rodiče z obou stran, sourozence a ++ z rodiny

 

Stř.

 

 

22

 

2

Popeleční středa

 

Č

17:00

 

Za farníky

 

Čt.

 

 

23

 

2

 

Č

 

17:00

 

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví pro Marii Malcharovou u příležitosti 75-tých narozenin.

 

Pá.

 

 

24

 

2

 

 

Č

17:00

 

za + Marii Změlíkovou a+ manžela Josefa

 

So.

 

 

25

 

2

 

 

Č

8:00

 

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

 

Ne.

 

 

26

 

2

 

1.neděle postní

 

P

7:30

 

Za + Rozalię, Piotra Vaszka oraz rodziców Szalbot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro Otmara Faju u příležitosti 80-tých narozenín

 

Po.

 

 

27

 

2

 

 

Č

17:00

 

Za + Anežku Havlitzkou, manžela a rodiče s obou stran

Út

28

2

 

Č

17.00

Za + Jana Gregorčika, manželku a děti