Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb

5. neděle postní

 

Ne

18

 

 

3

 

 

 

5. neděle postní

 

P

7:30

Za ++ rodziców Józefa i Jśzefę Jagósz, ich córki Teresę, EElżbietę, Łucję, syna Mariana oraz Frederykę Bitowską i córkę Aleksandrę

 

 

 

 

 

10:00

Křížová cesta

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jiřinua a Josefa Sosnu a rodiče z obou stran

Po

19

3

 

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 

Č

17:00

Za živou a + rodinu Vičanovou a na poděkování za obdržené milosti za 80 let života s prosbou o další

Út

20

3

 

 

 

Č

17:00

Za + Františka Szwajnocha a + Paulinu Szwajnochovou a duše v očistci

St

21

3

 

 

 

Č

17:00

O Boží požehnání pro Janu Gürovou u příležitosti 25. narozenin

Čt

22

3

 

 

 

Č

17:00

Za + Vincenta Kapinu

23

3

 

 

 

Č

17:00

Za ++ Mariána a Emíliu Kapina

So

24

3

 

 

 

Č

08:00

Za + Jozefa Slimák

Ne

25

3

 

6. neděle postní

 

P

7:30

Za + Václava Rudka i zięcia Jerzego Chelbka, + rodziców i + rodzeństwo i ++ szwagrów i ducze w czyśćcu

 

 

 

 

 

10:00

Křížová cesta

 

 

 

 

- Květná neděle

 

Č

10:30

Za + Rudolfa Faju k 1. výročí umrtí

 

OHLÁŠKY

5. neděle postní

 

  • V sobotu 24. 3. 2018 bude GENERÁLNÍ ÚKLID KOSTELA PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY. Prosím všechny, kdo mohou, aby přišli pomoci. Začátek je po mši svaté.

 

  • Příští nedělí, které říkáme KVĚTNÁ, vstupujeme do Svatého týdne. Budeme si připomínat slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Na připomínku této události si prosím přineste k posvěcení větvičky kočiček.

 

  • Přehled bohoslužeb farnosti Starý Bohumín ve Svatém týdnu bude vyvěšen na nástěnce a je také uveřejněn ve farním časopise "Pokoj a dobro"

 

 

 

 

 

Pořad bohoslužeb

4. neděle postní

 

Ne

11

3

 

4. neděle postní

 

P

07:30

Za + Bronisławę Nuhliczkową - pierwsza rocznica śmierci, Pawła Nuhliczkę, Marię i Emanuelę Drozdu

 

 

 

 

 

10:00

Křížová cesta

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Dariusza Pachura

Po

12

3

 

 

 

Č

17:00

Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o další

Út

13

3

 

Výroční den zvolení papeže Františka

 

Č

17:00

O Boží požehnání pro Sv. Otce Františka

St

14

3

 

 

 

Č

17:00

Za ++ Wiktora, Joannu Bryłka, Anastazii, Jana Jachnik a ++ příbuzné

Čt

15

3

 

 

 

Č

17:00

V intenci proseb k 14 pražským mučedníkům

16

3

 

 

 

Č

17:00

Za + Marii a Gustava Hermanovy

So

17

3

 

 

 

 

 

Č

08:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

18

 

3

 

 

5. neděle postní

 

P

7:30

Za ++ rodziców Józefa i Józefę Jagósz, ich córki Teresę, Elżbietę, Łucję, syna Mariana oraz Frederykę Bitowską i córkę Aleksandrę

 

 

 

 

 

10:00

Křížová cesta

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jiřinu a Josefa Sosnu a rodiče z obou stran

 

 

OHLÁŠKY

4. neděle postní  • Příští sobota je třetí v měsíci. Všichni jste srdečně zváni na adorační den. Adorace bude zakončena v 15 hodin korunkou k Božímu Milosrdenství

  • Na webových stránkách farnosti si můžete přečíst poselství Svatého Otce Františka pro 33. světový den mládeže (na "hlavní stránce") a Apoštolát modlitby na měsíc duben a další informace (v sekci "akce").

  • Text Mons. Pavla Posáda biskupa delegáta pro mládež.

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na diecézní setkání mládeže.

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

Myslím na vás v modlitbách,

                                                                           + Mons. Pavel Posád

                                                                      biskup delegát pro mládež