Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb

2. neděle v mezidobí

 

 

Ne

20

 

1

 

2. neděle v mezidobí

P

7:30

O Boží požehnání a potřebné milosti pro manžela Andělína Hanzlíka k jeho 80. narozeninám

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Alžbětu Nakielnou a + Ottu Nakielného

+ Alenu Šimurdovou

Po

21

 

 

1

 

 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Č

17:00

Za + Klaudiho Nadažy, bratra Josefa a rodiče z obou stran

Út

22

1

 

 

 

Č

17:00

Za živou rodinu Krobotovou a Glatzovou

St

23

1

 

 

 

Č

17:00

Na Poděkování Panně Marii Starobohumínské za obdržené milosti s prosbou o další

Čt

24

 

 

1

 

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

 

Č

17:00

 

 

Za + Gretu Wita a Elżbietę Mryka

25

 

1

 

Svátek Obrácení sv. Pavla

Č

17:00

Za ++ rodiče z obou stran Hanzlíkových i Krutkých, sourozence a duše v očistci

So

26

 

1

 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

Č

8:00

 

O Boží požehnání pro rodiny Konieczny, Konowol, Wita

Ne

27

 

1

 

3. neděle v mezidobí

P

7:30

Za +Viléma Lidenthala, sourozence a rodiče

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Karla Siegla a syna, za celou rodinu a duše opuštěné

 

Pořad bohoslužeb

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

 

Ne

13

 

1

 

Svátek Křtu Páně

P

7:30

Za + Ottu Síkoru, pozůstalou rodinu,

za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Ernu Kochovou, manžela Viléma, dceru Růženu,

rodiče a ++ z rodiny

Po

14

1

 

 

 

P

17:00

Za + Dariusza Pachura

Út

15

1

 

 

 

Č

17:00

V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníku

St

16

1

 

 

 

P

17:00

Za + Frederykę Seberovą i męża Jindřicha

Čt

17

 

1

 

 

Památka sv. Antonína, opata

 

Č

17:00

Za + Aloisii Peichovičovou a manžela

a za rodiče Procházkovy a manžela Josefa Procházku

18

1

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Č

17:00

 

Za + Arnošta Rozsypala a Rudolfa Stránského

So

19

1

 

 

 

 

 

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské

a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně,

za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

20

 

1

 

2. neděle v mezidobí

P

7:30

O Boží požehnání a potřebné milosti

pro manžela Andělína Hanzlíka k jeho 80. narozeninám

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Alžbětu Nakielnou a + Ottu Nakielného

+ Alenu Šimurdovou

 

 

OHLÁŠKY

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

 

 

  • Dnes 13. ledna od 20:00 bude u sester v kapli celonoční adorace. Farníci, kteří by chtěli na tuto adoraci přijít jsou srdečně zváni. Adorace bude zakončena mši svatou 14. 1. v 6:00 hod.