Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

KVĚTEN (MAJ) 2024

St

1

5

 

Sv. Josefa, dělníka

 

Č

18:00

Jako poděkování za obdržené milosti u přiležitostí 50-tých narozenin s prosbou o Boží požehnání a světlo Ducha sv. na další cestě životem

Čt

2

5

 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

 

Č

18:00

S prosbou o Boží pomoc a světlo Ducha sv. při zkouškách

3

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Štěpánku Grabovskou, manžela Ladislava, a rodiče s obou stran

So

4

5

 

 

 

Č

8:00

Za + Rudolfa Winklera

Ne

5

5

 

6. neděle velikonoční

 

P

7:30

Za + Józefa Dworzak, rodziców, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + rodiče Stanislava a Boženu Stihlových a rodiče s obou stran

Po

6

5

Svátek sv. Filipa a Jakuba apoštolů

 

 

Č

18:00

Za + rodiče Ludvika a Helenu Ježovičový a zetě Vladislava

Út

7

5

 

Panny Marie, prostřednice všech milostí

 

Č

18:00

Za + Irenu a Jiřího Hanzlový

St

8

5

 

 

 

 

 

 

Č

18:00

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

Čt

9

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Karla Franze Johanna Otta, + rodiče a
sourozence

 

10

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Jana a Františku Branné, Bruno a Jana Branné, Blaženu Brannou, Ernu Svěnčikovou a duše v očistci

So

11

5

 

 

 

Č

8:00

Za + rodiče Anežku a Františka Turkovi a celou zemřelou rodinu

Ne

12

5

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

 

P

7:30

Za + Annę Szuła, syna Mariana, rodziców i rodzeństwo

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Edwina, Marii Dzierża a syna Eugeniusza

Po

13

5

 

 

 

Č

18:00

Za + kmotry Alžbětu, Josefa Mryka a Romualdu, Antonína Wita

Út

14

5

 

Svátek sv. Matěje, apoštola

 

Č

18:00

Za + Jana Macurka, bratra a rodiče

St

15

5

 

 

 

Č

18:00

Mše sv. v Kopytově

Čt

16

5

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého kněze a mučedníka

 

Č

18:00

Za + Annu Mikleovou, manžela a rodiče

17

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Josefa a Táňu Valečkovy a jejich rodiče

So

18

5

 

 

 

 

 

 

Č

8:00

 

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

19

5

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

P

7:30

Za + Martę i Franciszka Babisz

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Vladimíra Pekárka a + rodinu Pekárkovou a Pudlíkovou

Po

20

5

 

Panny Marie Matky církvé

 

Č

18:00

Za farníky

Út

21

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Antonína Kulikowského a Helenu Mohylovou

St

22

5

 

 

 

 

 

 

Č

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Glatzovou, Krobotovou a Waleczkovou

Čt

23

5

 

Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze

 

Č

18:00

Za + rodziców Feliksa i Augustynę Rycka

24

5

 

 

 

Č

18:00

Za + rodiče Kocurkovi a + rodinu Kupka a Michálek

So

25

5

 

Č

8:00

Na úmysl Reginy a za její rodinu s prosbou o Boží požehnání, zdraví a za + manžela a rodiče s obou stran

Ne

26

5

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

P

7:30

Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinach Medwe, Stihlovou i Carową

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

BIŘMOVÁNÍ

Po

27

5

 

 

 

 

Č

18:00

Za + Pavlu Stoklasovou

Út

28

5

 

 

 

 

P

18:00

Za + Jakuba i Helenę Marcol

St

29

5

 

 

 

 

Č

18:00

 

Za + Marii a Viléma Bielan, Otokara Hozu, Bernadetu, Georga a Helenu Klimža

Čt

30

5

Památka sv. Zdislavy

 

 

Č

18:00

Za + Annu a Teodora Mycera, rodiče z obou stran, sourozence a ++ z rodiny

31

5

Svátek Navštívení Panny Marie

Č

18.00

Za + Jindřicha Stoszka, jeho manželku Marii a za rodiče s obou stran