Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

Listopad 2021

Po

1

 

11

 

Slavnost Všech svatých

Č

15:30

Za farníky (mše sv. ve hřbitovní kapli)

Út

2

 

11

 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Č

15:30

Za zemřelé (mše sv. ve hřbitovní kapli)

St

3

11

 

 

 

Č

17:00

 Za + Julia Warosche a celou + rodinu

Čt

4

11

Památka sv. Karla Boromej-ského, biskupa

Č

 

17:00

 

Za ++ Bertu Bobkovou, Marii a Antonína Stuchlíkových, rodinu Bobkovou, Popkovou a duše v očistci

5

11

 

 

 

 

Č

17:00

Za + s rodiny Bednarz a Šimun

So

6

11

 

 

 

Č

8:00

Za + s rodiny Malcharove, Grabovské a Littnerové

Ne

7

11

 

 

 

P

 

7:30

Za + Janu a Jindřicha Walaschkový, syna Roberta, rodziców z obu stron i całe pokrewieństwo

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Vladislava a Františku Waloszkový, syna Josefa a celou rodinu Bacíkovou, Waloszkovou, Milčákovou, Jaroslava Víchu a Annu Burianovou

Po

8

11

 

 

 

17:00

Za + Žofii Kaňovou a manžela Emila

Út

9

 

11

 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Č

17:00

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boži požehnání a dar obracení dcery Veroniky u příležitosti narozenin

St

10

11

 

 

 

Č

17:00

Za + Marii Orszulikovou k 5 výročí úmrtí.

Čt

11

 

11

 

Památka sv. Martina, biskupa

Č

17:00

K Boží prozřetelností na přímluvu Panny Marie A sv. Stanislava Kostki s prosbou o Boží ochranu, zdraví pro Stanislava Troper u příležitostí 60-tých narozenin

12

11

Památka sv. Josafata, kněze a mučedníka

 

Č

17:00

 

Za + Žofii Eckertovou, manžela, vnuka a duše opuštěné

So

13

11

Památka

sv. Anežky České, panny

 

Č

17:00

 

O Boží požehnání a potřebné dary Ducha svatého pro sestru Anežku u příležitosti řeholních jmenin

Ne

14

11

 

 

 

P

7:30

Za + Ewę Swobodową w pierwszą rocznicę śmierci

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jana a Hedviku Fajových a syna Rudolfa

Po

15

11

 

 

 

Č

17:00

V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníků

Út

16

 

11

 

 

Č

17:00

Za + Rudolfa Weinerta k nedožitým 81 narozeninám

St

17

11

 

 

 

Č

17:00

Za ++ rodiče Edwarda a Gretu Wita, zemřelé kmotry Alžbietu a Josefa Mryka a Antonína a Romualdu Wita

Čt

18

11

 

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 

Č

17:00

Za + rodinu Opicovou, Babičovou, Dobiašovou a Seberovou

19

11

 

 

 

Č

17:00

Za Justinu a Alojze Svačinových, rodiče a sourozence s obou stran a duše v očistci

So

20

11

 

 

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohu-mínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

21

 

 

11

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

 

P

7:30

Za + Zofię Kubieniec w 6-tą rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

Č

10:30

p. vilkusova

Po

22

 

11

 

 

 

 

Č

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Krobotovou a Glatzovou za + Vladislava Glatze

Út

23

 

11

 

 

P

17:00

Za + rodziców Borak, Noga oraz brata Józefa i szwagra Józefa

St

24

11

 

 

 

P

17:00

Za + Władysława, Annę Szalbot, Rozalię i Petra Mazalowy oraz rodziców Mazalowych

Čt

25

11

 

 

 

Č

17:00

Za + Boženu a Evžena Svěnčikový a duše v očistci

26

11

 

 

 

Č

17:00

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví pro Nikolu Švedovou u příležitosti 25-tých narozenin.

So

27

11

 

 

 

Č

8:00

Jako poděkováni Matce Boží za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání, pomoc a ochranu syna

Ne

28

11

 

 

 

 

P

7:30

Jako podziękowanie za otrzymane łaski s prośbą o dar duchowego uzdrowienia Ireny

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jana Holeše k prvnímu výročí úmrtí a rodiče

Po

29

11

 

 

 

Č

17.00

Za + Rudolfa Weinerta úmysl od rodiny Jeziorskich

Út

30

11

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Č

 

17:00

 

Za ++ Marii a Antonína Vodeckých, Marii Vokůrkovou a rodiče s obou stran

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Za + Viléma Havlitzkého, manželku a rodiče s obou stran