Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

 

 

ŘÍJEN ( PAŹDIERNIK ) 2023

 

Ne.

 

 

1

 

10

 

26. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Josefa a Augustu Teisterovy a + rodzinę z obu stron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví pro Janinu Gregorczyk u příležitosti 80-tých narozenin

 

Po.

 

 

2

 

10

Památka sv. Andělů Strážných

 

 

Č

17:00

 

Za + Martu Roederovou k prvnímu výročí úmrtí a o Boží požehnání pro živou rodinu Roederovou, Knězkovou a Korčíkovou

 

Út.

 

 

3

 

10

 

 

Č

17:00

 

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o další Boží požehnání

 

Stř.

 

 

4

 

10

Památka sv. Františka z Assisi

Č

 

17:00

 

Na úmysl komunity františkánů ve Starém Bohumíně

 

Čt.

 

 

5

 

10

 

 

Č

17:00

 

K Boží Prozřetelností jako poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro Jadwigu u příležitosti 60-tých narozenin

 

Pá.

 

 

6

 

10

 

 

 

Č

17:00

 

za + Josefa Změlíka  a manželku Marii

 

So.

 

 

7

 

10

 

Památka Panny Marie Růžencové

Č

 

8:00

 

Za + Josefa Stolarčika, Josefa Schulze, rodinu Kaštovskou, Dašu Byrtusovou a duše v očistci

 

Ne.

 

 

8

 

10

 

27. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Ericha a Elżbietę Chamrathovy, zmarłą córkę Renatę oraz zmarłe rodziny z obu stron

 

 

 

 

 

 

 

 

Malá pouť

 

 

Č

10:30

 

Za + rodiny Kallerovou, Lampartovou, Domanovou, Šinkovou a duše v očistci

 

Po.

 

 

9

 

10

 

 

 

Č

17:00

 

Za + členy živého růžence, + kněze a duše v očistci

 

Út.

 

 

10

 

10

 

 

Č

17:00

 

Za + Jarmilu Gaborovou a + s rodiny Mirgové

 

Stř.

 

 

11

 

10

 

 

P

17:00

 

Za + rodiče Andreje a Viktorii Mirgový a sestru Martu s Manželem

 

Čt.

 

 

12

 

10

 

 

P

17:00

 

Za + rodiče Štefana a Justinu Horvath, sestry Alenku a Aničku, bratra Štefana a za živou rodinu

 

Pá.

 

 

13

 

10

 

 

 

Č

17:00

 

S prosbou o milost obrácení tatínka Ladislava u příležitosti 85-tých narozenin

 

So.

 

 

14

 

10

Sv. Kalista I., papeže a mučedníka

 

 

Č

8:00

 

Na úmysl o. Kaliksta u příležitosti řeholních jmenin

 

Ne.

 

 

15

 

10

 

28. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Edwarda Wita na pamiątkę urodzin, żonę Gretę i + z pokrewieństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Za + Hedviku, Jana Fajových a syna Rudolfa

 

Po.

 

 

16

 

10

Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, patronky diecéze

 

Č

 

17:00

 

Za + Alžbětu Balcárkovou, manžely Antonína Porvolika, Josefa Balcárka, rodiče Šeligovy a Porvolikovy, sestry Gitu a Helenu, bratra Karla, švagrové, švagry a známe

 

Út.

 

 

17

 

10

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

Č

17:00

 

Za + Stefanii Kubosz (greg)

 

Stř.

 

 

18

 

10

Svátek sv. Lukaše evangelisty

 

Č

17:00

 

Za + Stefanii Kubosz (greg)

 

Čt.

 

 

19

 

10

 

 

Č

17:00

 

Za + Stefanii Kubosz (greg)

 

Pá.

 

 

20

 

10

 

 

 

Č

17:00

 

Za + Jiřího Švidrnocha

 

So.

 

 

21

 

10

Památka bl. Karla Rakouského

 

Č

8:00

 

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

 

Ne.

 

 

22

 

10

 

29. neděle v mezidobí. Památka sv. Jana Pavla II, papeže

 

 

P

7:30

 

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

O Boží požehnání pro rodinu Kotuła a Machulec

 

Po.

 

 

23

 

10

 

 

Č

17:00

K Božimu Milosrdenství na přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání a zdraví v rodinach Bartoszek, Janoszczyk u příležitosti narozenin

 

Út.

 

 

24

 

10

 

 

Č

17:00

 

S prosbou o Boží požehnání pro novomanželé Andreu a Davida Brožovy a pro celou rodinu

 

Stř.

 

 

25

 

10

 

 

P

17:00

 

Za + Rudolfa Mazala jego żonę, Władysława Szalbot i jego żonę, rodziców z obu stron, siostrę Irenę, Rozalię i Piotra Vašek

 

Čt.

 

 

26

 

10

 

 

Č

17:00

Za + Stefanii Kubosz (greg)

 

Pá.

 

 

27

 

10

 

 

Č

17:00

 

Za + Stefanii Kubosz (greg)

 

So.

 

 

28

 

10

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

Č

8:00

 

Za + Josefa Mryka, manželku Alžbětu, rodinu Wita a cele příbuzenstvo

 

Ne.

 

 

29

 

10

30. neděle v mezidobí.

 

P

7:30

 

Za + Wiktora Machoczka, dwie żony, córkę oraz całą + rodzinę

 

 

 

 

 

 

 

Slavnost výročí posvěcení kostela

 

 

Č

10:30

 

Za + Viléma Havlitzkého, manželku a rodiče z obou stran

 

Po.

 

 

30

 

10

 

 

 

Č

17:00

 

Za + Stefanii Kubosz (greg)

Út

31

10

 

Č

17.00

Za farníky