Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb

11. neděle v mezidobí

 

Ne

17

6

 

11. neděle

v mezidobí

 

 

P

7:30

 

Za + Alojzego Raiski i całą rodzinę

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Rudolfa a Emílii Janečkovy, Edmunda a Anemarii Grabitz, rodinu Królovou a duše v očistci

Po

18

6

 

 

 

P

18:00

Za ++ rodziców Wandę i Fryderyka Kiermaszek

Út

19

6

 

 

 

Č

18:00

Za + + Eduarda Szwajnocha a Edwarda Woznicu a duše v očistci

St

20

6

 

 

 

Č

18:00

Za + Františka a Marii Urbišovy, + paní Roederovou, za + příbuzenstvo a živé rodiny

Čt

21

6

 

Památka

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Č

18:00

Za ++ z rodiny Raidovy, Roederovy, Mžikovy, Kološovy, Zehnalovy, Strychalských a ostatní příbuzenstvo a za živé rodiny

22

6

 

 

 

Č
18:00

Za + Arnošta Rozsypala a Rudolfa Stránského

So

23

6

 

 

 

Č

08:00

Na poděkování Panně Mari a o Boží požehnání

do dalšího života

Ne

24

6

 

Slavnost Narození Svatého Jana Křtitele

 

P

7:30

Za + Jana Srokosza, żonę, syna, rodziców, rodzeństwo i dusze cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jana Šimuna, rodiče a sourozence

 

 

OHLÁŠKY

11. neděle v mezidobí  • Děkuji všem, kdo včera přišli na adorační den a též děkuji za finanční příspěvky do dnešní sbírky, která je sbírkou z třetí neděle, určenou na opravy kostela, všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.  • V pondělí 2. 7. 2018 proběhne v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá setkání dětí a Otcem biskupem. Program začíná v 10 hodin v areálu Kamenité úvodním programem na téma Tvoříme mosty a slavnostní bohoslužbou s otcem biskupem. Po svačině děti vystoupají na horu Prašivá. Na louce mezi kostelem sv. Antonína a turistickou chatou bude připraveno více než 20 stanovišť, kde budou děti moci tvořit, hrát si, poznávat a objevovat, jaké to je vytvářet mosty s druhými lidmi. Setkání konči v 15:30 hod.

 

 

Pořad bohoslužeb

10. neděle v mezidobí

 

Ne

10

6

 

10. neděle v mezidobí

 

P

7:30

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Starobohumińskiej Pani z podziękowaniem za otrzymane Łaski z prośbą o dalszą opiekę

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Vítězslava Erharta, za + rodinu Erhartovou a Pajdlovou

Po

11

6

 

Památka sv. Barnabáše, apoštola

 

Č

18:00

Za + Martina Kubáně

Út

12

6

 

Památka bl. Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků

 

Č

18:00

Za + Ladislava Ševčíka k 2. výročí úmrtí a za jeho rodiče, za rodinu Jastřembskou a ++ z rodiny

St

13

6

 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

Č

18:00

Za + Štěpánku Gregorčíkovou a děti

Čt

14

6

 

 

 

Č

18:00

V intenci proseb k 14 pražským mučedníkům

15

6

 

 

 

Č

18:00

Za živou a + rodinu Milkovou a Lhotákovou

So

16

6

 

 

 

 

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

17

6

 

11. neděle v mezidobí

 

 

P

7:30

 

Za + Alojzego Raiski i całą rodzinę

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Rudolfa a Emílii Janečkovy, Edmunda a Anemarii Grabitz, rodinu Królovou a duše v očistci

 

 

OHLÁŠKY

10. neděle v mezidobí  • Příští sobota je třetí v měsíci. Všichni jste srdečně zváni na adorační den. Adorace bude zakončena v 15 hodin korunkou k Božímu Milosrdenství.