Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

KVĚTEN (MAJ) 2022

Ne

1

 

 

5

 

 

3. neděle

velikonoční

P

7:30

Za + Martę i Franciszka Babisz

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Jako poděkování za obdržené milosti u příležitosti 65-tých narozenín sestry Marcely s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalšich let

Po

2

 

5

 

 

 

Č

18:00

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Lumíra

Út

3

5

Svátek sv. Filipa a Jakuba

Č

18:00

 

St

4

 

 

5

 

 

Sv. Floriana

Č

18:00

Za + Štěpánku Grabovskou, manžela Ladislava, syna Miroslava a rodiče s obou stran

Čt

5

5

 

č

18:00

Za + Jana Macurka, bratra a rodiče

6

5

 

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 

Č

18:00

Za + Jindřicha Stoszka, jeho manželku Marii a rodiče z obou stran

So

7

5

 

 

Č

8:00

Za + Rudolfa Winklera

Ne

8

5

4. neděle

velikonoční

P

7:30

Za + Jana i Franciszkę Branne, Bruna i Jana Branne, Blaženu Branną i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jaroslava a Jana Zahumenské, Josefa a Marii Kanclirzový, Františka Halase a ostatní příbuzné

Po

9

 

5

 

 

Č

18:00

Za + JUDr. Karla Franze Johanna Otta, + rodiče a sourozence

 

Út

10

5

Sv. Isidora

 

 

Č

18:00

S prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Jana Malchara, celou jeho rodinu a pro Miroslavu Faberovou

St

11

5

 

 

 

 

18:00

Za + Annu Mikleovou, manžela Imricha a + rodiče

Čt

12

5

 

Č

18:00

 

Za + rodiče Josefa a Martu, + sestru Otylii a + bratry Jana a Štěpána

 

 

13

 

 

5

 

Panny Marie Fatimské

 

 

Č

18:00

 

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

So

14

5

 

 

Svátek sv. Matěje apoštola

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohu-mínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

15

5

5. neděle velikonoční

P

7:30

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Krobotovou a Glatzovou

Po

16

 

5

 

Sv. Jana Nepomuckého

 

 

Č

18:00

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Paulinu Janota u příležitosti 30-tých narozenin

Út

17

5

 

Č

18:00

V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníků

St

18

5

 

 

 

Č

18:00

Za + rodinu Mryka, ŽymeŁka, Smorz, Kiefer a Reinert

Čt

19

5

 

 

Č

18:00

Za + Zdeňku Štöckrovou k prvnímu výročí úmrtí a rodiče s obou stran

20

5

Sv. Klementa Marii Hofbauera

 

Č

18:00

Za + rodiče Kocurkovi a + rodinu Kupka a Michálek

So

21

5

 

 

 

Č

8:00

 

Ne

22

5

6. neděle

velikonoční

P

7:30

Za + Józefa Dworzak, rodziców, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Stanislava a Boženu Stihlový a rodiče z obou stran

Po

23

 

5

 

 

Č

18:00

Za + Edwina a Marii Dzierža a syna Evžena

Út

24

5

 

 

 

 

18:00

 

St

25

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Elfridu Lindenthalovou na památku narozenin a manžela Viléma

Čt

26

5

 

 

 

Č

18:00

Za + maminku Ingeborg a maminku Růženu

27

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Aloise a Leopoldynu Bednarz

So

28

5

 

 

Č

8:00

 

 

Ne

29

5

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

P

7:30

 

Za + Annę Szuła, syna Mariana, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

Č

10:30

O věčnou radost pro ++ rodiče Andělu a Jana, bratra Bedřicha Tichých a + Břetislava Hudečka a jeho rodiče

Po

 

30

 

5

 

Sv. Zdislavy

Č

18:00

Na přímluvu Panny Marie s prosbou o uzdravení z nemoci pro nemocnou osobu a + rodinu

Út

 

31

5

Svátek Navštívení Panny Marie

Č

18:00

Za + Annu a Teodora Mycera, rodiče z obou stran, sourozence a ++ z rodiny