Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

3. neděle

v mezidobí

 

Ne

26

 

1

 

3.neděle

v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Viléma Lindenthala, sourozence a rodiče

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za ++Alžbětu a Ottu Nakielných a rodiče z obou stran a + Alenu Šimurdovou.

Po

27

1

 

 

 

Č

17:00

Za + Jana Záhradníka, starkých Tomáše a Annu Záhradníkovy

Út

28

 

 

1

 

 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Č

17:00

 

O Boží požehnání a ochranu P. Marie pro Janku Šoltysek u příležitosti narozenin

St

29

1

 

 

 

Č

17:00

Za  zemřelého Jana Záhradníka , starkých Tomáše a  Annu Záhradníkovi

Čt

30

1

 

 

 

Č

17:00

O milost duchovního uzdravení pro pí. Irenu na přímluvu PM Starobohumínské a poděkování Bohu za obdržené milosti.

31

 

1

 

Památka sv. Jana Boska, kněze

 

Č

17:00

Za + Františka a Helenu Rajských a jejich děti, za + rodinu z obou stran

So

1

2

 

 

 

Č 

8:00

Na přímluvu P Marie o dar zdraví a o Boží požehnání pro Marcelu

Ne

2

2

Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

P

7:30

 

Za + Jakuba a Helenę Marcol, Franciszka i Annę Wiater, rodziców i rodzeństwo z obu stron

 

 

 

 

 

      4. neděle        v mezidobí

Č

10:30

Za + rodinu Kallerovou, Lampartovou, Domanovou, Šinkovou a duše v očisci

 

 

2. neděle

v mezidobí

Ne

19

1

 

2. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + Władysława Waluszczyk, rodziców i brata

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Josefa Holeše, rodiče a rodinu Drobnou

Po

20

1

 

 

 

Č

17:00

Za + Klaudiho Nadaži, bratra Josefa a rodiče

z obou stran

Út

21

 

 

1

 

 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Č

17:00

Za zemřelého  Bronislava Ožoga ,Alžbětu a Rudolfa a stále zdraví pro Ludmilu Ožogovou

St

22

1

 

 

 

Č

17:00

Za ++ rodiče Aloisii a Leoše Kulových a za + kněze Emila Kula

Čt

23

1

 

 

 

Č

17:00

Za dceru Anežku u příležitosti narozenin, o vyprošení milosti obrácení na přímluvu PM Starobohumínské  a na poděkování Bohu za obdržené milosti

24

 

 

1

 

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

 

Č

17:00

 

 

Za ++Emílii a Josefa Kubíkovy

So

25

 

1

 

Svátek Obrácení sv. Pavla

P

8:00

O łaskę uzdrowienia syna Marcela

Ne

26

 

1

 

3. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Viléma Lindenthala, sourozence a rodiče

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za ++Alžbětu a Ottu Nakielných a rodiče z obou stran

 

  • milí farníci v měsíci únoru a následujících měsících máme ještě volná místa pro intence, pokud máte zájem, můžete si mši sv. objednat.

 

  • od soboty 18.1. se začal týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosíme vás, abyste ve svých modlitbách pamatovali i na tuto intenci.

 

  • děkujeme vám, že přicházíte do našeho chrámu, abychom společně vytvořili modlitební zázemí naší farnosti a vyprosili si potřebné milosti.