Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 15. A NEDĚLE 16. PROSINCE 2018

Pořad bohoslužeb

33. neděle v mezidobí

Ne

18

11

 

33. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za ++ rodziców Borakowych, Nogowych, brata Józefa i szwagra Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jaromíra a Marii Ambrožovy a rodiče

Po

19

11

 

 

 

Č

17:00

Za + Hedviku Výtiskovou a manžela

Út

20

11

 

 

 

Č

17:00

Za + Bruno Chřibka

St

21

11

 

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

Č

17:00

Za + Annu Ogrockou a manžela a za + Elfidu Schwartzovou

Čt

22

11

 

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

 

Č

17:00

Za + rodinu Glatzovou

23

11

 

 

 

Č

17:00

Za + Kateřinu a její maminku

So

24

11

 

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

 

Č

8:00

Za + Boženu a Evžena Svienčikovy, za živou rodinu s poděkováním Pánu Bohu a za duše v očistci

Ne

25

11

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

P

7:30

Za + Zofię Kubieniec w 4-tą rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Na poděkování Matce Boží za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a pomoc a ochranu syna

Pořad bohoslužeb

32. neděle v mezidobí

Ne

11

11

 

32. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + rodinu Matuškovou

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Žofii Eckertovou, manžela, vnuka a rodiče z obou stran

Po

12

11

 

Památka sv. Josafata, kněze a mučedníka

 

P

17:00

Za ++ rodziców Annę i Władysława Szalbotowy, siostrę Irenę, Pawła Vašek i rodzinę Mazalową

Út

13

11

 

Památka

 sv. Anežky České, panny

 

Č

17:00

V intenci sestry Marie Anežky u příležitosti řeholních jmenin

St

14

11

 

 

 

Č

17:00

Za + rodinu Zobalovou

Čt

15

11

 

 

 

Č

17:00

V intenci proseb k 14 pražským mučedníkům

16

11

 

 

 

Č

17:00

Za + Aleše Lehnera

So

17

11

 

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

18

11

 

33. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za ++ rodziców Borakowych, Nogowych, brata Józefa i szwagra Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jaromíra a Marii Ambrožovy a rodiče

Pořad bohoslužeb

31. neděle v mezidobí

Ne

4

11

 

31. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + Martu Potyšovou, dva manžely a ++ rodiče z obou stran

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + z rodiny Grabovské a Litnerové

Po

5

11

 

 

 

Č

17:00

Za + Bertu Bobkovou a Mariia a Antonína Stuchlíkovy

Út

6

11

 

 

 

Č

17:00

Za ++ z rodiny Opicovy Babičovy, Dobiášovy a Seberovy

St

7

11

 

 

 

Č

17:00

Za dceru Veroniku na poděkování Pánu Bohu za všechny milosti

Čt

8

11

 

 

 

Č

17:00

Za ++ Emilii a Edmunda Seemanna, + dceru Alžbětu a ++ rodiče z obou stran

9

11

 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

Č

17:00

O Boží požehnání pro Bedřicha Malchara u příležitosti 75-tých narozenin

So

10

11

 

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 

Č

08:00

Za + Františku a Wladislava Waloszkovy, syna Josefa, celou rodinu Waloszkovou, Bacíkovou a Milčákovou, Hanu Burianovou a Jaroslava Víchu

Ne

11

11

 

32. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + rodinu Matuškovou

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Žofii Eckertovou, manžela, vnuka a rodiče z obou stran

OHLÁŠKY

31. neděle v mezidobí

 

  • Od pondělí 5. 11. 2018v době od 9.00 - 12.00 hod. se budou v kanceláři na faře zapisovat intence mší svatých na příští rok 2018.

 

  • V dušičkovém týdnu od 1.- 8.11. je možné získat odpustky pro naše zemřelé, vykonáme-li si svatou zpověď (i týden před nebo po), přijmeme svaté přijímání, navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba i v duchu za zemřelé a přidáme modlitbu na úmysl Svatého otce.

 

  • Od 3. do 8. 11. se budeme před mší svatou při vystavené Nejsvětější Svátosti modlit růženec za zemřelé ze „zalicek“.

 

Pořad bohoslužeb

30. neděle v mezidobí

Ne

28

10

 

30. neděle v mezidobí

 

P

7:30

O Boże błogosławieństwo dla Urszuli Płaczek z okazji urodzin oraz dla całej rodziny

 

 

 

 

Slavnost Výročí poasvěcení kostela

 

Č

10:30

Za + Viléma Havlitzkého, manželku a rodič z obou stran

Po

29

10

 

 

 

Č

17:00

V intenci sestry M. Kláry u příležitosti řeholních jmenin

Út

30

10

 

 

 

Č

17:00

Za + Lucii Musiolovou A Eduarda Szwajnocha a duše v očistci

St

31

10

 

 

 

Č

17:00

O milost uzdravení syna

Čt

1

11

 

Slavnost Všech svatých

 

Č

16:00

Za farníky (mše sv. ve hřbitovní kapli)

2

11

 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

Č

15:30

Za zemřelé (mše sv. ve hřbitovní kapli)

So

3

11

 

 

 

 

Č

08:00

Za ++ Janu a Jindřicha Walaschka, rodiče z obou stran, syna Roberta, příbuzné a duše v očistci

Ne

4

11

 

31. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + Martu Potyšovou, dva manžely a ++ rodiče z obou stran

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + z rodiny Grabovské a Litnerové

 

 

OHLÁŠKY

30. neděle v mezidobí

 

  • Blíží se slavnost všech savtých a období modliteb za naše zemřelé. Jako každý rok přijímáme “zalicky” a budeme se modlit za zemřelé, které nahlásíte celý týden od 1. do 8. 11. 2018.

 

  • Pobožnost za zemřelé a mše svatá se bude konat ve čtvrtek 11. a v pátek 2. 11. 2018od 15.30 hod. (mše svatá v 16.00 hod) na místním hřbitově. V těchto dnech mše svatá ve farním kostele NEBUDE.

 

  • Od pondělí 5. 11. 2018v době od 9.00 - 12.00 hod. se budou v kanceláři na faře zapisovat intence mší svatých na příští rok 2018.

 

  • V dušičkovém týdnu od 1.- 8.11. je možné získat odpustky pro naše zemřelé, vykonáme-li si svatou zpověď (i týden před nebo po), přijmeme svaté přijímání, navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba i v duchu za zemřelé a přidáme modlitbu na úmysl Svatého otce.

 

  • Od 3. do 8. 11. se budeme před mší svatou při vystavené Nejsvětější Svátosti modlit růženec za zemřelé ze „zalicek“

 

Od listopadu bude probíhat příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby se přišli domluvit na organizaci těchto setkání.