Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

ČERVENEC (LIPIEC) 2022

1

7

 

 

 

Č

18:00

Za + Jiřího Drąg

So

2

7

 

 

 

 

Č

8:00

K Boží prozřetelností na přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro Urszulu Jojko u příležitosti narozenin

Ne

3

 

7

 

14 neděle v mezidobí

 

 

P

7:30

Za + Marię Staniek w pierwszą rocznicę śmierci o radość wieczną

 

 

 

 

Č

10:30

Za + rodiče Anežku a Viléma Havlitzké a jejich rodiče

Po

4

 

 

7

 

 

 

 

18:00

 

Út

5

 

7

 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

 

 

18:00

 

St

6

7

 

 

 

 

18:00

 

Čt

7

7

 

 

 

 

18:00

 

8

7

 

 

 

Č

18:00

obsazeno

So

9

7

 

 

 

Č

 

8:00

Jako poděkování za obdržené milostí s prosbou o dar zdraví pro P. Oldřicha Prachaře u příležitostí narozenin.

Ne

10

 

 

7

 

 

15 neděle v mezidobí

 

 

P

7:30

Za ++ rodziców Hildegardę i Franciszka Marcolów, syna Alojza oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę dla żywej rodziny Marcolów

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Stefana a Karolinu Nogových, Karola a Marii Mastela a + švagry Josefa Borak, Josefa Gryguś a Josefa Noga

Po

11

 

7

 

 

18:00

 

Út

12

 

7

 

 

 

 

18:00

 

St

13

7

 

 

18:00

 

V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníků

Čt

14

7

 

 

 

Č

18:00

Za + Lunu Faber, Jiřího Chuděje, rodinu Faberovou, Malcharovou, Václava Procházku a duše v očistci

15

 

 

7

 

 

 

Č

18:00

Na přímluvu Panny Marie za nemocnou osobu s prosbou o milost uzdravení

So

16

7

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohu-mínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

17

7

16 neděle v mezidobí

 

 

P

7:30

Za + Cecylię i Franciszka Szewczyk ich rodziny oraz 1 córkę Marię i wnuczkę Magdę

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Krobotovou a Glatzovou

Po

18

 

7

 

 

Č

18:00

Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o další Boží požehnání

Út

19

7

 

 

 

Č

18:00

Za + Gertrudu a Mořice Sklářovy a syna Jindřicha

St

20

 

7

 

 

18:00

 

Čt

21

7

 

 

 

18:00

 

 

22

7

Svátek sv. Marie Magdalény

 

Č

18:00

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

So

23

7

Svátek sv. Brigity

 

 

8:00

 

 

Ne

24

 

7

 

17 neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Eleni Laspidisovou na památku narozenin, její rodiče a bratra

Po

25

 

7

 

Sv. Jakub apoštola

 

18:00

 

Út

26

7

sv. Jáchym a Anna

 

 

18:00

 

St

27

 

7

 

sv. Gorazd a druhové

 

Č

18:00

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Kamila Janota u příležitosti 30-tých narozenin

Čt

28

7

 

 

 

18:00

 

29

 

7

 

sv. Marta

 

Č

18:00

 

So

30

7

 

Č

8:00

 

Ne

31

 

7

 

18 neděle v mezidobí

 

P

7:30

Za + Krystyna Orszulika w 10 rocznicę śmierci na pamiątkę 90-tych urodzin

 

 

 

 

 

 

Č

10:30