Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

Pořad bohoslužeb

5. neděle velikonoční

 

 

Ne

19

 

5

 

5. neděle velikonoční

P

7:30

Na úmysl s.M. Feliksy u příležitosti řeholních jmenin

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Na poděkování za dar 80 let života, za obdržené milosti s prosbou o další požehnání k Panně Marii Starobouhumín-ské

Po

20

5

 

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 

Č

18:00

Za + + z rodiny Adamik a Wolný

Út

21

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Wilhelma Kaplana, + rodiče a sourozence

St

22

5

 

 

 

 

Č

18:00

Za živou rodinu s prosbou k Duchu Svatému o dar víry a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Čt

23

5

 

 

 

Č

18:00

Za + Františku a Jana Branného

24

5

 

 

 

Č

18:00

Za ++ rodiče Kocurkovy a ++ z rodiny Kupka a Michálek

So

25

5

 

 

 

Č

8:00

Za ++ rodiče Alojzego a Leopoldinu Bednarz

Ne

26

 

5

 

6. neděle velikonoční

P

7:30

Za + Eleonorę Kaczor i Albinę Klima przy okazji dnia Matki

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jaroslava a Jana Záhumenské, Josefa a Marii Kanclirzovy, Františka Halase a ostatní příbuzné

 

 

OHLÁŠKY

5. neděle velikonoční


  • Děkuji všem, kdo včera přišli na adorační den a též děkuji za finanční příspěvky do dnešní sbírky, která je sbírkou z třetí neděle, určenou na opravy kostela, všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.


  • Ve středu 22. května si v liturgickém kalendáři připomínáme památku svaté Rity. U této příležitosti budou při mši svaté v 18 hodin posvěceny růže a všichni účastníci si je mohou odnést domů.

Pořad bohoslužeb

4. neděle velikonoční

 

 

Ne

12

 

5

 

4. neděle velikonoční

P

7:30

Za + Annę Szuła, rodzieństwo i rodziców

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

První sv. přijímání

Po

13

5

 

 

 

Č

18:00

Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o další a za duše v očistci

Út

14

5

Svátek sv. Matěje, apoštola

 

P

18:00

 

Za + Elżbietę Mryka na pamiątkę urodzin

St

15

5

 

 

 

P

18:00

Z prośbą o Boże Błogosławieństwo do dalszych lat wspólnego życia

Čt

16

 

 

5

 

 

Svátek

sv. Jana Nepomuckého kněze a mučedníka

Č

18:00

V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníku

17

5

 

 

 

 

Č

18:00

Za + maminku Františku Slaninovou, manžela Ivana Drapelu a + rodinu Slaninovou

So

18

5

 

 

 

 

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

19

 

5

 

5. neděle velikonoční

P

7:30

Na úmysl s.M. Feliksy u příležitosti řeholních jmenin

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Na poděkování za dar 80 let života, za obdržené milosti s prosbou o další požehnání k Panně Marii Starobouhumínské

 

OHLÁŠKY

4. neděle velikonoční

 

  • Srdečně vás všechny zveme v 1500hod. na májovou pobožnost.

 

  • Příští sobota je třetí v měsíci. Všichni jste srdečně zváni na adorační den. Adorace bude zakončena v 15 hodin korunkou k Božímu Milosrdenství.