Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

15. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

 

 
Ne
14
 
7
 
15. neděle v mezidobí
P
7:30
Za ++ rodziców Józefę i Franciszka Kaczor, żonę Eleonorę i rodzieństwo
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Annu Bijokovou, manžela, rodiče a ++ z rodiny
Po
15
 
 
7
 
 
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Č
18:00
V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníku
Út
16
7
Svátek Výročí posvěcení katedrály
 
Č
18:00
 
Za + Edeltraudu Pavelkovou, manžela Bartoloměje, syna Bohumíra, rodiče a příbuzné z obou stran
St
17
7
 
 
 
Č
18:00
Za + Gertrudu a Mořice Sklářovy a syna Jindřicha
Čt
18
7
 
 
 
Č
18:00
Za farníky
19
7
 
 
 
Č
18:00
O milost uzdravení syna Marcela
So
20
7
 
 
 
Č
8:00
V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohu-mínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí
Ne
21
 
7
 
16. neděle v mezidobí
P
7:30
Za + Magdalenę Gabor w 1-szą rocznicę śmierci
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + rodiče Buravovy a rodiče Zapletalovy a o ochranu Panny Marie pro žijící rodinu

 

Díky náhlému úmrtí našeho představeného - P. Augustina L. Gazdy OSB je bohužel nutno odložit mé jáhenské svěcení - tj. v sobotu dne 20. července A.D. 2019 nejezděte. 

S hlubokou úctou a přáním všeho dobrého 

fr. František J. Teister OSB 
rajhradské opatství 

 

 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou na opravu boční kaple a prosíme o další pomoc s úklidem, abychom mohli nedělní mši sv. odsloužit již v kostele. Úklid by mohl proběhnout v pátek a v sobotu. Děkujeme za vaší ochotu pomoct.

 

 

14. neděle v mezidobí

     

 
Ne
7
 
7
 
14. neděle v mezidobí
P
7:30
Za ++ Irenę i Alfreda Szymiczek, Gertrudę i Ludwika Piksa i ++ pokrewieństwo z obu stron
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Manžela Rudolfa Kornase a jeho rodiče a o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Po
8
7
 
 
 
 Č
18:00
Poděkování za obdržené milosti 
Út
9
7
 
 
 
 Č
18:00
O milost zdraví pro syna 
St
10
7
 
 
 
P
18:00
Za + Brunona Nożkę i rodzinę Nożkową, Hozową, Walerię Fajową i rodzinę Huczałową
Čt
11
 
 
7
 
 
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Č 
18:00
O milost zdraví pro syna 
12
7
 
 
 
Č
18:00
Za + + Valtra a Jiřího Polzera
So
13
7
 
 
 
Č 
8:00
Za farníky 
Ne
14
 
7
 
15. neděle v mezidobí
P
7:30
Za ++ rodziców Józefę i Franciszka Kaczor, żonę Eleonorę i rodzieństwo
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Annu Bijokovou, manžela, rodiče a ++ z rodiny

 

OHLÁŠKY

 • Moji milí, 
   
  na našem kostele bude provedeno zpevnění zdiva v Janově kapli v týdnu od 15.7. do 20.7.
   
  Je zapotřebí zabezpečit před poškozením a znečištěním interiér kostela a to v týdnu od 8.7. do 14.7. zakrytím obrazů, oltářů, kazatelny, lavic, kůru a varhan. Rovněž vynesením některých věcí na faru. 
  Celé to bude řídit otec Eligiusz . Vím jsou dovolené a tak kdo může, nebo ví o někom, kdo by mohl, kterýkoliv den v tom týdnu. Stačí zazvonit na faře Eligiusz už řekne, co a jak /třeba zabalit obraz, nebo přenést ornáty atd./. 
  V neděli 14.7. v 15.00 hod. se sejdeme na dokončení přípravných prac, kde  je třeba hlavně chlapy na přesunutí skříně v sakristii, kde se bude taky frézovat. Josef Stoklasa zajistí na pondělí balící mat.. 
   

  Od 15.7. do 20.7. budou mše svaté slouženy v prostorech fary otců františkánů. V sobotu 20.7. po mši je plánován částečný úklid kostela tak, aby mohla proběhnout v neděli mše svatá již v kostele.

   
   
   
   
 • Je tu jeden problém  - dost lidí bude chybět, jedou do Rajhradu. Tak navrhuji, aby tito se sešli v pátek po večerní mši a jistý díl prací udělali. Zároveň u tohoto úklidu si dohodneme termín velkého úklidu, který bude proveden místo tradičního odpustového .  co nejdříve. prosím předávejte tyto informace ať je nás co nejvíce, práce bude hodně.
   
  Děkuji za spolupráci.
  Alena

 

 

Pořad bohoslužeb

13. neděle v mezidobí

 

 

 

Ne
30
 
6
 
13. neděle
v mezidobí
P
7:30
Za + Aloise Raiski a celou rodinu
 
 
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Rudolfa a Emilii Janeczkových, rodinu Królowou, Edmunda a Annemarii Grabitz, rodinu Kubíčkovou a duše v očistci
Po
1
7
 
 
 
Č
18:00
Za + Petra Vaška a rodiče a za rodinu Janečkovou a Królovou
Út
2
7
 
 
 
Č
18:00
Za + Editu Wenclovou a Petra Harviše
St
3
7
Svátek sv. Tomáše, apoštola
 
Č
18:00
 
O milost uzdravení pro souseda Romana a poděkování za obdržené milosti
Čt
4
 
7
 
Památka sv. Prokopa, opata
 
Č
18:00
 
O zdraví pro syna
5
 
 
7
 
 
Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa
 
 
Č
18:00
 
 
Za + Ladislava Ševčíka, rodiče, sestru a švagra a rod. Jastřembskou
So
6
7
 
 
 
 
Č
8:00
Za + rodinu Kaletovou, Horovou, Machylovou, Minarovičovou a o milost uzdravení pro sestru Janu
Ne
7
 
7
 
14. neděle
v mezidobí
 
P
7:30
 
Za ++ Irenę i Alfreda Szymiczek, Gertrudę i Ludwika Piksa i ++ pokrewieństwo z obu stron
 
 
 
 
 
 
 
Č
10:30
Za + Manžela Rudolfa Kornase a jeho rodiče a o ochranu Panny Marie pro živou rodinu