Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

Pořad bohoslužeb

2.neděle postní

Ne

17

 

3

 

2. neděle postní

 

P

7:30

 

Za + Longina Kubala w 1. rocznicę śmierci, za + żonę i rodziców z obu stron

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Marii a Antonína Piechowiczovy a ++ z rodiny Piechowiczovy, Ciasnochovy a Dragounovy

Po

18

3

 

 

 

Č

17:00

Za + Marii a Gustava Hermanovy

Út

19

 

 

3

 

 

Slavnost    sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 

P

17:00

 

Za ++ rodziców Józefa i Józefę Jagosz, ich córki Teresę, Łucję, Elżbietę, syna Mariana, Fryderykę Witowską i córkę Aleksandrę

St

20

3

 

 

 

Č

17:00

O radość życia wiecznego dla + Ojca Rafała Stalica

Čt

21

3

 

 

 

 

Č

17:00

O Boże błogosławieństwo dla narzeczonych Mireli i Daniela oraz ich rodziców

22

3

 

 

 

Č

17:00

O milost uzdravení pro syna Marcela

So

23

3

 

 

 

 

Č

8:00

Za + Marii Kociánovou, za duše v očistci a na poděkování za obdržené milosti

Ne

24

 

3

 

3. neděle postní

P

7:30

Za + rodziców Adelajdę i Marka Kłapouch

 

 

 

 

 

 

Č

10:00

Za + Hermínu a Viléma Preimerovy a rodiče z obou stran

 

OHLÁŠKY

2. neděle postní

 

 • Děkuji všem, kdo včera přišli na adorační den a též děkuji za finanční příspěvky do dnešní sbírky, která je sbírkou z třetí neděle, určenou na opravy kostela, všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.

 

 • V sobotu 23. a v neděli 24. března proběhne v naší farnosti Postní duchovní obnova. Duchovní obnovu povede P. Dariusz Sputo, první kněz, který odsloužil mši svatou pod Mount Everestem. Program duchovní obnovy a další informace najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

 

POBOŽNOSTI V POSTNÍ DOBĚ

VE FARNÍM KOSTELE Starý Bohumín

Každý pátek před mši svatou křížová cesta.

V neděli před mší svatou v 10:00 hod. křížová cesta

 

Pořad bohoslužeb

1.neděle postní

 

Ne

10

 

3

 

1. neděle postní

P

7:30

Za + Bronisławę i Pawła Nuhliczków i + Marię i Emanuela Drozdów

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Cecílii Schröderovou, manžela Kurta, rodiče a ++ z rodiny

Po

11

3

 

 

 

Č

17:00

Za + Svatopluka Čuba

Út

12

3

 

 

 

Č

17:00

Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o další

St

13

 

 

3

 

 

Výroční den zvolení papeže Františka

P

17:00

Za+ Elżbietę Mryka w 1-szą rocznicę śmierci, męża Józefa i ++ z rodziny.

Čt

14

3

 

 

 

 

P

17:00

Za+ Łucję Czopek w 1-szą rocznicę  śmierci, męża Ryszarda oraz ++ z rodziny

15

3

 

 

 

Č

17:00

V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníku

So

16

3

 

 

 

 

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

17

 

3

 

2. neděle postní

P

7:30

Za + Longina Kubala w 1. rocznicę śmierci, za + żonę i rodziców z obu stron

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Marii a Antonína Piechowiczovy a ++ z rodiny Piechowiczowy, Ciasnochovy a Dragounowy

 

OHLÁŠKY

1.neděle postní

 

POBOŽNOSTI V POSTNÍ DOBĚ

VE FARNÍM KOSTELE Starý Bohumín

Každý pátek před mši svatou křížová cesta.

V neděli před mší svatou v 10:00 hod. křížová cesta

 

 

V sobotu 23. a v neděli 24. března proběhne v naší farnosti Postní duchovní obnova. Duchovní obnovu povede P. Dariusz Sputo, první kněz, který odsloužil mši svatou pod Mount Everestem. Program duchovní obnovy a další informace najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

 

Mobilní hospic Ondrášek zve všechny své příznivce na Velký koncert, který pořádá 27. dubna 2019 v Multifunkční hale GONG ve Vítkovicích. Výtěžek z koncertu je určen na péči poskytovanou mobilním hospicem Ondrášek. Další informace najdete na nástěnce.

Postní duchovní obnova 23. - 24. března 2019

 

 

Pořad bohoslužeb

8. neděle v mezidobí

 

 

Ne

3

 

 

3

 

 

8. neděle  v mezidobí

P

7:30

Do Opatrzności Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Krzysztofa Walenko z okazji urodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jitku, Helenu, Jaroslavu a Richarda Hořínovy, Ladislava Blahutu a Karla Denka

Po

4

3

 

 

 

Č

17:00

O uzdravení syna

Út

5

3

 

 

 

Č

17:00

O uzdravení syna

St

6

 

3

 

Popeleční středa

Č

17:00

Za + Leoše Krajčího, Františku Krajčí a Janu Krajčí

Čt

7

3

 

 

 

Č

17:00

Za + Marii Sedláčkovou, manžela a živou rodinu Vičanovou

8

3

 

 

 

Č

17:00

Za + Františku a Stanislava Prygových a jejich rodinu

So

9

3

 

 

 

Č

8:00

Za + Marii Gajeckou a ++ z rodiny

Ne

10

 

3

 

1. neděle postní

P

7:30

Za + Bronisławę i Pawła Nuhliczków i + Marię i Emanuela Drozdów

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Cecílii Schröderovou, manžela Kurta, rodiče a ++ z rodiny

 

OHLÁŠKY

8. neděle v mezidobí

  

 • Chtěl bych upozornit, že touto středou března, která je středou popeleční (den přísného postu), začíná postní doba. Ve Starém Bohumíně bude popelec udělován při středeční mši svaté a ve Vrbici bude udělován v neděli.
 •  

 • V postní době bude kasička na úmysly k 14. pražským mučedníkům využita jako “postnička” pro dospělé. Můžete zde během postní doby přispět na potřeby chudých lidí na misiích.
 •  

 • POBOŽNOSTI V POSTNÍ DOBĚ
 • VE FARNÍM KOSTELE Starý Bohumín

  Každý pátek půl hodiny před mší svatou křížová cesta.

  V neděli před mší svatou v 10.00 hod. křížová cesta

          

Pořad bohoslužeb

7. neděle v mezidobí

 

Ne

24

 

2

 

7. neděle  

v mezidobí

 

P

7:30

 

W drugą rocznicę śmierci brata Józefa Borak, za rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jiřinu Sosnovou a manžela

Po

25

2

 

 

 

 

Č

17:00

Za + Václava Rudka, zetě Jiřího Chlebka, ++ rodiče a sourozence a duše v očistci

Út

26

2

 

 

 

Č

17:00

Za uzdravení syna

St

27

2

 

 

 

Č

17:00

Za + Anežku Hawlitzkou, manžela a rodiče z obou stran

Čt

28

2

 

 

 

Č

17:00

O radost života věčného pro + Aloise Farlíka k nedožitým 89. narozeninám

1

3

 

 

 

Č

17:00

Za + Jiřího Bernáta, sestru a rodiče

So

2

3

 

 

 

 

Č

8:00

Za živou rodinu Pacha k Matce Boží Starobohumínské s poděkováním a s prosbou o další požehnání

Ne

3

 

3

 

8. neděle  

v mezidobí

P

7:30

Do Opatrzności Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Krzysztofa Walenko z okazji urodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Jitku, Helenu, Jaroslavu a RichardaHořínovy, Ladislava Blahutu a Karla Denka