Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

 

 

Tento rok děti oslaví příchod svatého Mikuláše 8. prosince 2019 v 15. 00 hodin ve farním kostele.

 

  MILÍ BRATŘI A SESTRY V KRISTU SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KTERÉ SE BUDE KONAT V NAŠEM KOSTELE

12. PROSINCE V 15:00.

 

 

 

 

Adventní duchovní obnova
 

Ne

8

 

12

 

2. neděle

adventní

P

7:30

Za +Wandu a Fryderyka Kiermaszek, + rodzice Orlicki a Kiermaszek

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Ladislava Šimašku, manželku Annu, ++ děti, rodiče s obou stan a celou ++ rodinu a duše v očistci

Po

9

12

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

 

Č

17:00

 

 

Za Kongregaci sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté

Út

10

12

 

 

 

Č

17:00

Za + manžela a příbuzné

St

11

12

 

 

 

Č

17:00

O Boží požehnání pro Janu u příležitosti životního jubilea

Čt

12

12

 

 

 

Č

17:00

Za + Angeliku Plvanovou, živou rodinu, duše v očistci a poděkování Bohu za obdržené milosti.

 

13

12

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

 

 

Č

17:00

 

Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o další.

So

14

 

 

12

 

 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Č

8:00

V intencích na přímluvu 14. pražských mučedníků

Ne

 

15

 

12

 

3. neděle

adventní

P

7:30

Za +Jerzego, Marię, Martę i Piotra

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Na poděkování Matce Boží za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání, pomoc a ochranu rodiny