Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Vítejte

Starý Bohumín je historickou městskou částí města Bohumína a samostatnou farností spravovanou františkánským řádem. Hlavní pouť slavíme na svátek Narození Panny Marie (8. září). Malá pouť k uctění Panny Marie Růžencové je v neděli blíže památky (7.10) V kapli kostela je umístěn milostný obraz Panny Marie. Úctu a vděčnost poutníků, z nichž někteří si vymodlili uzdravení těla i duše, dokládají dochované votivní dary umístěné poblíž mariánského oltáře. Při audienci dne 16. června 2004 požehnal Svatý Otec Jan Pavel II. dvě pozlacené korunky, kterými byl obraz v roce 2004 biskupem ostravsko-opavské diecéze Františkem Lobkowiczem korunován.